Milé maminky a tatínkové.

Aktuální dění na Ukrajině se nějakým způsobem dotýká nás všech, dospělých i dětí. Stejně jako dospělí i děti potřebují informace. Shánějí je na sociálních sítích, z rozhovorů dospělých a doma
u televize. Chtěla bych Vás požádat, abyste věnovali pozornost novým rizikům, která mohou následující dny přinést. Naši společnost unavenou pandemií covidu-19 čekají velmi těžké týdny, kdy se musí vyrovnat s válečným konfliktem na Ukrajině. Je pravděpodobné, že děti a mladí lidé budou z médií a jim blízkých sociálních sítí zahrnuti nejrůznějšími informacemi, ne vždy věrohodnými či přiměřenými jejich věku. Proto Vás prosím o spolupráci se školou a věnování se zvýšené pozornosti psychickému rozpoložení dětí.

V příloze zasílám velmi hezky zpracované návody z www.centrumlocika.cz.

Jak mluvit s dětmi o válce

Informační materiál

Informace pro uprchlíky z Ukrajiny

Začleňování do vzdělávání -CZ

Začleňování do vzdělávání -UA

 

Mateřská škola Rosničkažába průhledná2

Motto školy: „Rodinná MŠ“

Mateřská škola „Rosnička“ je příspěvkovou organizací, která se nachází ve středu města Liberce. Škola byla zřízena za účelem poskytování předškolní výchovy. Ve spolupráci s rodinou a dle koncepce školy je „Rodinou školou“ podporující zdraví a pohodu vyvozenou z pocitu harmonie, pozitivního naladění a bezpečí. Je dvoutřídní MŠ se 44 zapsanými dětmi.

Prioritou je  pěstování dobrého klimatu školy, tedy důvěry a vzájemné pomoci mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči a dětmi.