KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva


Opište kontrolní kód

captcha

IFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K UZAVŘENÍ MŠ A POSTUP PRO VYDÁVÁNÍ TISKOPISU -OČR

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na zmíněné opatření zřizovatele Statutárního města Liberce,

uzavíráme MŠ od 17.3.2020 pro běžnou veřejnost do odvolání.

Rodiče pečující o dítě, kteří nespadají do dotčených profesí IZS (hasič, policie aj.) obdrží potvrzení pro zaměstnavatele.

V případě, že bude zákonný zástupce žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, využije k tomu (níže uvedený tiskopis – vzor).  O vyplnění tiskopisu školou, mohou rodiče žádat po celou dobu nouzového stavu. 

Postup:

 1. Rodiče zažádají školu o vyplnění tiskopisu emailem na ms05.lbc@volny.cz nebo na tel. 607 566 716
 2. Škola tiskopis potvrdí v bodě A – Potvrzení o uzavření školy a zašle rodičům emailem s elektronickým podpisem
 3. Bod B – Žádost o ošetřovné – vyplňuje žadatel o dávku, tzn. zákonný zástupce. 
 4. Vyplněný tiskopis odevzdá zákonný zástupce svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
 5. Pro případ, že se rodiče  při péči o dítě střídají, požádají školu o vydání 2 vyhotovení tiskopisu, jinak postačí pouze jedno.
 6. Pokud rodiče nemají možnost potvrzení vytisknout – lze jej  získat v ředitelně MŠ ve čtvrtek 19. 3. 2020 v době od 10,00 – 12,00 hod. Prosíme, vstupujte do MŠ s rouškou.

 

          Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

          V Liberci dne 18.3.2020

          Langerová Alice

          ředitelka mateřské školy

          Karantena_a_osetrovne

          tiskopis_osetrovne_skola

Na pozemku MŠ probíhá od 16. 3. 2020 kácení stromů!  Prosíme všechny návštěvy o maximální opatrnost při vstupu na pozemek školy.

Bude-li někomu z rodinných příslušníků nařízena karanténa, prosím o zaslání informace do emailu školy: ms05.lbc@volny.cz

 

Důležité sdělení rodičům!!!!!

Statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost!!!!!!

S platností od úterý 17. března 2020 budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • příslušníci ozbrojených sil.
 • Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.
 • Od 18.3.2020 děti rodičů  výše vytyčených profesí se budou scházet v ZŠ Ještědská.

 

 

Mateřská škola Rosničkažába průhledná2

Motto školy: „Rodinná MŠ“

Mateřská škola „Rosnička“ je příspěvkovou organizací, která se nachází ve středu města Liberce. Škola byla zřízena za účelem poskytování předškolní výchovy. Ve spolupráci s rodinou a dle koncepce školy je „Rodinou školou“ podporující zdraví a pohodu vyvozenou z pocitu harmonie, pozitivního naladění a bezpečí. Je dvoutřídní MŠ se 46 zapsanými dětmi.

Prioritou je  pěstování dobrého klimatu školy, tedy důvěry a vzájemné pomoci mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči a dětmi.