Milé děti, maminky a tatínkové.

Dle vydaného manuálu MŠMT ČR  platného od 1.9.2021 nebudeme děti testovat antigenními testy a děti nemají povinnost nosit roušky.

Dodržujte prosím i nadále nutnost ochranného respirátoru u dospělých v prostoru školky a použití dezinfekce před vstupem do budovy.

Žádám rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě zjištění respiračního onemocnění, nebo zvýšené teplotě kontaktovali svého praktického lékaře (pediatra) a zdravotní stav s ním konzultovali. I nadále prosím zákonné zástupce o nahlášení případné karantény, nebo nemoci Covid-19 v rodině na email školy,ms05.lbc@volny.cz, nebo na telefonní číslo školy 485 106 733.

Průběžně budete informováni o organizačních změnách a provozních změnách ve škole na www.ms-rosnicka.cz, proto jim věnujte také zvýšenou pozornost.

Moc děkuji za vstřícné jednání a respektování potřebných opatření a přeji všem rodičům i dětem hodně zdraví v této nelehké době.

Pravidla pro vstup do MŠ od 1.9.2021 jsou podrobně  uvedeny v příloze níže.

Těšíme se na Vás. 

 

 Langerová Alice

ředitelka MŠ „Rosnička“

Pravidla pro rodiče  a děti od 1.9.2021

Provozní řád školní jídelny v době covid-19

Provozní řád školy od 1.9.2021 -Covid-19

Mateřská škola Rosničkažába průhledná2

Motto školy: „Rodinná MŠ“

Mateřská škola „Rosnička“ je příspěvkovou organizací, která se nachází ve středu města Liberce. Škola byla zřízena za účelem poskytování předškolní výchovy. Ve spolupráci s rodinou a dle koncepce školy je „Rodinou školou“ podporující zdraví a pohodu vyvozenou z pocitu harmonie, pozitivního naladění a bezpečí. Je dvoutřídní MŠ se 44 zapsanými dětmi.

Prioritou je  pěstování dobrého klimatu školy, tedy důvěry a vzájemné pomoci mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči a dětmi.