MŠ „Rosnička“ bude od zítřka 25. 11. 2021 již otevřena.

Vážení rodiče a milé děti.

Sděluji Vám nové informace od KHS v Liberci. Hygienická stanice již nesděluje informace o počtu pozitivních, nebo negativních testů škole a proto

můžeme zítra otevřít pouze dětem, které se prokáží negativním testem. (sms, nebo emailová zpráva, kterou obdrží rodiče z KHS).

Děti, které nebyly testovány z důvodu nepřítomnosti v rozhodném období, mohou přijít bez potvrzení o negativním testu.

Prosíme rodiče, aby informovali školu o případné pozitivitě dítěte emailem, nebo telefonicky.

Dále žádáme rodiče o dodržování pravidel vydaných školou v době šíření koronaviru!

Fotografování dětí bylo přeloženo na 10.12.2021

Těšíme se na Vás!!!

Langerová  Alice

 

Vyhlášení karantény v MŠ „Rosnička“, Školní vršek 503/3, Liberec

Vážení rodiče a zaměstnanci,

Na základě sdělení Krajské hygienické stanice v Liberci ze dne 18. 11. 2021 ve 13,30hod. je všem dětem a zaměstnancům z MŠ „Rosnička“, kteří byli přítomni ve školce od pátku dne 12. 11. 2021, nařízena karanténa kvůli poslednímu úzkému kontaktu  s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci SARS Cov-19. Karanténa je nařízena po dobu 10 dnů od kontaktu s osobou pozitivně testovanou.

Rodiče, jejichž dítěte se karanténa týká, mohou požádat dětského lékaře o vystavení OČR.

Testování dětí i zaměstnanců proběhne ve středu dne 24. 11. 2021 ve 8,20 hod., přistavením odběrové sanitky v areálu MŠ „Rosnička“, Školní vršek 503/3, Liberec. 

Žádanku, která Vám byla zaslána emailem mít nemusíte. KHS bude potřebovat pouze kartičku pojištěnce (dítěte).

Děti by neměly hodinu před odběrem jíst a pít (v případě nutnosti pouze trochu vody).

Pokud rodič nebude chtít nechat své dítě testovat, bude jeho karanténa prodloužena v souladu s nařízením KHS.

Omlouváme se rodičům za vzniklé komplikace a děkujeme za respektování pokynů KHS v Liberci. Je v zájmu nás všech zajistit zdravé prostředí všem dětem a také zajistit znovu otevření školky v co nejbližším termínu.

Děkuji za pochopení a pomoc v této nelehké době.

Langerová Alice-ředitelka

 

Milé děti, maminky a tatínkové.

Dle vydaného manuálu MŠMT ČR  platného od 1.9.2021 nebudeme děti testovat antigenními testy a děti nemají povinnost nosit roušky.

Dodržujte prosím i nadále nutnost ochranného respirátoru u dospělých v prostoru školky a použití dezinfekce před vstupem do budovy.

Žádám rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě zjištění respiračního onemocnění, nebo zvýšené teplotě kontaktovali svého praktického lékaře (pediatra) a zdravotní stav s ním konzultovali. I nadále prosím zákonné zástupce o nahlášení případné karantény, nebo nemoci Covid-19 v rodině na email školy,ms05.lbc@volny.cz, nebo na telefonní číslo školy 485 106 733.

Průběžně budete informováni o organizačních změnách a provozních změnách ve škole na www.ms-rosnicka.cz, proto jim věnujte také zvýšenou pozornost.

Moc děkuji za vstřícné jednání a respektování potřebných opatření a přeji všem rodičům i dětem hodně zdraví v této nelehké době.

Pravidla pro vstup do MŠ od 1.11.2021 jsou podrobně  uvedeny v příloze níže.

Těšíme se na Vás. 

 

 Langerová Alice

ředitelka MŠ „Rosnička“

Pravidla pro rodiče od 1.11.2021

Provozní řád školní jídelny v době covid-19

Provozní řád školy od 1.9.2021 -Covid-19

Mateřská škola Rosničkažába průhledná2

Motto školy: „Rodinná MŠ“

Mateřská škola „Rosnička“ je příspěvkovou organizací, která se nachází ve středu města Liberce. Škola byla zřízena za účelem poskytování předškolní výchovy. Ve spolupráci s rodinou a dle koncepce školy je „Rodinou školou“ podporující zdraví a pohodu vyvozenou z pocitu harmonie, pozitivního naladění a bezpečí. Je dvoutřídní MŠ se 44 zapsanými dětmi.

Prioritou je  pěstování dobrého klimatu školy, tedy důvěry a vzájemné pomoci mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči a dětmi.