KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva


Opište kontrolní kód

captcha

 

IFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K OTEVŘENÍ ŠKOLY K 18. 5. 2020

Vážení rodiče,

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost níže vloženému odkazu, kde jsou sepsány informace o podmínkách provozu školy v době od 18.5. 2020  do 31.8. 2020 v MŠ „Rosnička“

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky provozu školy jsou upraveny v souladu s doporučením MŠMT ze dne 30.04.2020 a jsou platné po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.  Směrnice stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Podmínky provozu MS Rosnička COVID-19 od 18.5.2020

Pravidla pro rodiče od 18.5.2020

Čestné prohlášení pro zákonné zástupce

 

Dále zasílám informaci o změně uzavření MŠ  v době prázdnin 2020. 

Změna uzavření školy o prázdninách 2020

Krásné prožití prodlouženého víkendu a hodně zdraví Vám přeje

Langerová Alice

ředitelka MŠ Rosnička

 

Mateřská škola Rosničkažába průhledná2

Motto školy: „Rodinná MŠ“

Mateřská škola „Rosnička“ je příspěvkovou organizací, která se nachází ve středu města Liberce. Škola byla zřízena za účelem poskytování předškolní výchovy. Ve spolupráci s rodinou a dle koncepce školy je „Rodinou školou“ podporující zdraví a pohodu vyvozenou z pocitu harmonie, pozitivního naladění a bezpečí. Je dvoutřídní MŠ se 46 zapsanými dětmi.

Prioritou je  pěstování dobrého klimatu školy, tedy důvěry a vzájemné pomoci mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči a dětmi.