Aktivity mateřské školy

  • Divadlo: středa (dle nabídky Naivního divadla a divadla Koloběžka)

 

Ekologická iniciativa

Ve spolupráci s rodiči probíhá sběr plastových lahví, baterií, a hliníku, který je následně recyklován. Škola spolupracuje se ekologickým centrem Armillária v Liberci.

 

Angličtina

Seznamování dětí s anglickým jazykem hravou formou v průběhu výchovně vzdělávací činnosti.

 

Logopedická prevence

Zajišťuje pedagog v odpoledních klidových chvilkách.