Aktivity mateřské školy

  • Divadlo: středa (dle nabídky Naivního divadla a divadla Koloběžka)
  • Výuka plavání : čtvrtek od 9.00-10.00 hod. (2.třída)

 

Ekologická iniciativa

Ve spolupráci s rodiči probíhá sběr plastových lahví, baterií, a hliníku, který je následně recyklován. Škola spolupracuje se ekologickým centrem Armillária v Liberci.

 

Angličtina

Seznamování dětí s anglickým jazykem hravou formou v průběhu výchovně vzdělávací činnosti.

 

Logopedická prevence

Zajišťuje pedagog v odpoledních klidových chvilkách.

 

Mediální gramotnost a mediální výchova v rodině

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-medialni-gramotnost