KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva


Opište kontrolní kód

captcha

Distanční vzdělávání pro předškoláky

Vážení rodiče, zde najdete informace k distančnímu vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou a vzdělávací témata na každý měsíc s pracovními listy pro předškoláky.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání)Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání  povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.

Do této složky Vám budeme vkládat náměty pro práci doma. 

 

Téma na září : 

„Škola nás volá“

Hurá do školky – Mám kamarády- Tady jsem doma- Chovám se bezpečně

Co se naučíme:

Opakování značek v MŠ, jak se chováme v MŠ-pravidla, tréning správného úchopu tužky, uvolňovací cviky zápěstí, učíme se adresu, dramatizace pohádky „O slepičce a kohoutkovi“, kresba obličeje kamaráda- všechny části obličeje, co umí moje ruce- slovesa- umět se vyjádřit, označení tvaru a barvy, prevence nebezpečného chování a patologických jevů, logopedie- správné dýchání- foukání do větrníku.

Říkadla a píseň

Pracovní listy

Pohádka

Správné drženi tužky

 

Téma na říjen:

„Sklízíme plody podzimu“

Podzim přišel k nám- Na poli- Na zahradě- V lese

Co se naučíme:

Tvorba zvířátek z přírodních materiálů, dramatizace pohádky „O veliké řepě“,  rozdíly ovoce x zelenina- pojmenování druhů, střídání ročních období, změny počasí, co se sklízí ze zahrady a co na poli., lesní zvěř a druhy stromů- listnaté x jehličnaté, co je keř, matematické představy- rozlišování více x méně, málo x hodně, nejvíce x nejméně.

Písničky

Pracovní listy

Říkadla