Distanční vzdělávání pro předškoláky

Vážení rodiče, zde najdete informace k distančnímu vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou a vzdělávací témata na každý měsíc s pracovními listy pro předškoláky.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání)Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání  povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.

Do této složky Vám budeme vkládat náměty pro práci doma. 

 

Téma na září : 

„Škola nás volá“

Hurá do školky – Mám kamarády- Tady jsem doma- Chovám se bezpečně

Co se naučíme:

Opakování značek v MŠ, jak se chováme v MŠ-pravidla, tréning správného úchopu tužky, uvolňovací cviky zápěstí, učíme se adresu, dramatizace pohádky „O slepičce a kohoutkovi“, kresba obličeje kamaráda- všechny části obličeje, co umí moje ruce- slovesa- umět se vyjádřit, označení tvaru a barvy, prevence nebezpečného chování a patologických jevů, logopedie- správné dýchání- foukání do větrníku.

Říkadla a píseň

Pracovní listy

Pohádka

Správné drženi tužky

 

Téma na říjen:

„Sklízíme plody podzimu“

Podzim přišel k nám- Na poli- Na zahradě- V lese

Co se naučíme:

Tvorba zvířátek z přírodních materiálů, dramatizace pohádky „O veliké řepě“,  rozdíly ovoce x zelenina- pojmenování druhů, střídání ročních období, změny počasí, co se sklízí ze zahrady a co na poli., lesní zvěř a druhy stromů- listnaté x jehličnaté, co je keř, matematické představy- rozlišování více x méně, málo x hodně, nejvíce x nejméně.

Písničky

Pracovní listy

Říkadla

 

Téma na listopad:

„Když padá listí“

Co umí vítr a déšť -Já a moje tělo- Když kamarád stůně- Den a noc

Co se naučíme:

Co patří mezi zdravé potraviny a co ne- co je pro tělo zdravé, poznávání částí lidského těla (kosti a vnitřní orgány), zdravý zoubek- jak správně čistit zuby, rozvoj základních hygienických návyků, co děláme celý den a noc- rozeznávání časových vztahů a činností s nimi spojené, bublání brčkem- nácvik výdechového proudu, vystřižení budíku.

Pracovní listy

Pracovní listy 2

Písnička a básnička

Písnička a říkadlo

Hodiny

 

Téma na prosinec:

„Vánoce jsou tady“

Vítej u nás Mikuláši- Pečeme cukroví- Veselé Vánoce

Co se naučíme:

Připomenutí tradic vánočních, rozvoj matematických představ- počty do 10, méně x více, málo x hodně, geometrické tvary, rozvoj estetického vnímání- výzdoba, dáreček, přání, dekorativní předměty, nácvik koled a říkanek, předčtenářská gramotnost- rozbor čteného příběhu.

Koledy

Pracovní listy

Říkanky

 

Téma na leden:

„Paní zima jede“

Zimní sporty- Zvířátka v zimě- Umíme se oblékat- Co děláme celý den

Co se naučíme:

Zimní sporty, pojmenovat nářadí a sportovní pomůcky, rozvoj jemné motoriky- uvolňovací cviky, báseň „Sportovec a „Zima“, zvířátka v zimě a péče o ně, volně žijící zvířata, nácvik hodu míčem

Říkanky

Píseň

Pracovní listy (1),Pracovní listy (2),Pracovní listy (3),pracovní list (4)

 

Téma na únor:

„Objevujeme svět kolem nás“

Dopravní prostředky- Hádej, čím jsem- Vlastnosti materiálů- Karneval

Co se naučíme:

Základy BESIP, druhy dopravních prostředků, počty do deseti- matematické představy, zdrobněliny, druhy povolání, vlastnosti materiálů- (něco je měkké, něco tvrdé, něco se dá rozbít, zmuchlat, něco hřeje), koláže z různých materiálů, předčtenářská gramotnost, rozbor čteného textu, povědomí o tradicích a zvycích, které se pojí k masopustu, výroba masek.

Pracovní listy

Písně

Básně

Maska, Maska 1,Maska 2

 

Téma na březen:

„Mláďátka na jaře“

Domácí a hospodářská zvířata- Kniha studnice moudrosti- Hudební nástroje- Budu školákem

Co se naučíme:

Jmenovat domácí a hospodářská zvířata a mláďata, matematické představy(málo x hodně, méně x více), zdrobněliny, obrázkové čtení, rozbor textu- co v pohádce bylo a co ne?,

převyprávění pohádky, určení druhů hudebních nástrojů (strunné, bicí dechové) zkusit si zahrát na orchestr, dle poslechu určit druh hudebního nástroje, adresa, počty do 10, 

kresba postavy, jemná motorika, zapamatovat si krátký text .

Domácí a hospodářská zvířata

Kniha studnice moudrosti

Hudební nástroje

Budu školákem

 

Téma na duben:

„Jak se rodí jaro“

Velikonoce- Jaro je tady- Jaro na zahrádce- Rybník, řeka, potok

Co se naučíme:

Rozvoj kreativity, estetického cítění, tvorba výzdoby, malba vajíček, vnímání změn v přírodě, jarní květiny, rozdíl ovoce-zelenina, práce na zahrádce, tvorba záhonku, sázení semínek,

sledování, jak rostlinky rostou, logopedické hrátky, – určování první a poslední hlásky ve slově, rytmizace

Velikonoce

Jaro je tady

Jaro na zahrádce

Rybník, řeka, potok

Říkanka, Říkadlo, Říkanky, Písničky, Písnička

 

Téma na květen:

„Všechno kvete“

Maminka má svátek- Moje město, má vlast- Květiny zahrad a luk- Botanická zahrada

Co se naučíme:

Rozvíjíme estetické vnímání, vytváříme dárek mamince, poznáváme rodinné vazby, povídáme si, co maminka všechno dělá, poznávání České republiky a okolních států,

poznání státních znaků, vyznání se v mapách, rozlišování lučních květin, rozvoj slovní zásoby, logopedická prevence, kreativní zpracování materiálů, tvorba herbáře,

seznámení s léčivými rostlinami- bylinami a výrobky z nich.

Říkanka a píseň

Pracovní listy, Pracovní list,  Pracovní listy

Písnička

Květiny, Luční květiny, Bylinky, Bezpečnost v přírodě, Na louce

 

Téma na červen:

„Hurá na prázdniny“

Den dětí- Exotická zvířata-ZOO- Jedeme na výlet- Těšíme se na prázdniny

Co se naučíme:

Oslava dne dětí, opičí dráhy, orientace v prostoru, soutěže, prevence xenofobie, seznámení se s národnostmi cizích zemí a s kontinenty, bezpečnost na silnici,

seznámení s exotickými zvířaty, péčí o ně, návštěva zoo, využití obrazových materiálů

 

Zeměkoule- světadíly, Zeměkoule- světadíly 1

Každý je jiný, Každý je jiný 1, Každý je jiný 2, Každý je jiný 3

Bezpečnost na silnici

Sluníčko sedmitečné

ZOO, ZOO 1, ZOO 2

Letadélko, Lodička, Matematika, Písnička, Říkanka, Tygr

Písnička, Říkanka, U táboráku, Poslední den ve školce

Puzzle

 

 

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.

Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

Tištěnou verzi Zápis je tu máme skladem na našem e-shopu.

Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních tabulích apod., je možné zaregistrovat se na ucebnice.online.

A ještě další nabídku:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/?fbclid=IwAR0Fljo0yfl2JS9SxcQ9xJrUgch7_CtTsoSKmO9i_Ac9EsoLAUyZANQosds

https://www.kdeseucit.cz/#/predskolaci