KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva


Opište kontrolní kód

captcha

Distanční vzdělávání pro předškoláky

Vážení rodiče, zde najdete informace k distančnímu vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou a vzdělávací témata na každý měsíc s pracovními listy pro předškoláky.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání)Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání  povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.

Do této složky Vám budeme vkládat náměty pro práci doma. 

 

Téma na září : 

„Škola nás volá“

Hurá do školky – Mám kamarády- Tady jsem doma- Chovám se bezpečně

Co se naučíme:

Opakování značek v MŠ, jak se chováme v MŠ-pravidla, tréning správného úchopu tužky, uvolňovací cviky zápěstí, učíme se adresu, dramatizace pohádky „O slepičce a kohoutkovi“, kresba obličeje kamaráda- všechny části obličeje, co umí moje ruce- slovesa- umět se vyjádřit, označení tvaru a barvy, prevence nebezpečného chování a patologických jevů, logopedie- správné dýchání- foukání do větrníku.

Říkadla a píseň

Pracovní listy

Pohádka

Správné drženi tužky

 

Téma na říjen:

„Sklízíme plody podzimu“

Podzim přišel k nám- Na poli- Na zahradě- V lese

Co se naučíme:

Tvorba zvířátek z přírodních materiálů, dramatizace pohádky „O veliké řepě“,  rozdíly ovoce x zelenina- pojmenování druhů, střídání ročních období, změny počasí, co se sklízí ze zahrady a co na poli., lesní zvěř a druhy stromů- listnaté x jehličnaté, co je keř, matematické představy- rozlišování více x méně, málo x hodně, nejvíce x nejméně.

Písničky

Pracovní listy

Říkadla

 

Téma na listopad:

„Když padá listí“

Co umí vítr a déšť -Já a moje tělo- Když kamarád stůně- Den a noc

Co se naučíme:

Co patří mezi zdravé potraviny a co ne- co je pro tělo zdravé, poznávání částí lidského těla (kosti a vnitřní orgány), zdravý zoubek- jak správně čistit zuby, rozvoj základních hygienických návyků, co děláme celý den a noc- rozeznávání časových vztahů a činností s nimi spojené, bublání brčkem- nácvik výdechového proudu, vystřižení budíku.

Pracovní listy

Písnička a básnička

Písnička a říkadlo

Hodiny

 

Téma na prosinec:

„Vánoce jsou tady“

Vítej u nás Mikuláši- Pečeme cukroví- Veselé Vánoce

Co se naučíme:

Připomenutí tradic vánočních, rozvoj matematických představ- počty do 10, méně x více, málo x hodně, geometrické tvary, rozvoj estetického vnímání- výzdoba, dáreček, přání, dekorativní předměty, nácvik koled a říkanek, předčtenářská gramotnost- rozbor čteného příběhu.

Koledy

Pracovní listy

Říkanky

 

Téma na leden:

„Paní zima jede“

Zimní sporty- Zvířátka v zimě- Umíme se oblékat- Co děláme celý den

Co se naučíme:

Zimní sporty, pojmenovat nářadí a sportovní pomůcky, rozvoj jemné motoriky- uvolňovací cviky, báseň „Sportovec a „Zima“, zvířátka v zimě a péče o ně, volně žijící zvířata, nácvik hodu míčem

Říkanky

Píseň

Pracovní listy (1),Pracovní listy (2),Pracovní listy (3),pracovní list (4)

 

Téma na únor:

„Objevujeme svět kolem nás“

Dopravní prostředky- Hádej, čím jsem- Vlastnosti materiálů- Karneval

Co se naučíme:

Základy BESIP, druhy dopravních prostředků, počty do deseti- matematické představy, zdrobněliny, druhy povolání, vlastnosti materiálů- (něco je měkké, něco tvrdé, něco se dá rozbít, zmuchlat, něco hřeje), koláže z různých materiálů, předčtenářská gramotnost, rozbor čteného textu, povědomí o tradicích a zvycích, které se pojí k masopustu, výroba masek.

Pracovní listy

Písně

Básně

Maska, Maska 1,Maska 2