Plán akcí

Plánované akce na školní rok 2023/2024

 • Mikulášská besídka s nadílkou (čerti, andělé, Mikuláš)
 • Předvánoční fotografování dětí
 • Předvánoční dílničky – zdobení perníčků, výroba vánočních přáníček a ozdob (akce s rodiči)
 • Vánoční besídka v MŠ – rozsvícení vánočního stromečku v MŠ, vánoční pásmo s koledami a rozdávání dárečků
 • Zdravý zoubek – beseda
 • Ekologický projekt – sběr a recyklace odpadů – spolupráce se sdružením Armillária Liberec
 • Karneval v MŠ
 • Návštěvy kulturních akcí (Naivní divadlo, výstavy, koncerty)
 • Návštěva divadla „Koloběžka“
 • Návštěva městské knihovny
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Návštěva ekologického centra „Střevlík“
 • Účast na výstavách „Vánoce očima dětí“ a „Velikonoce očima dětí“ pořádané Magistrátem města Liberce
 • Plavecký výcvik
 • Návštěva Policie ČR – prevence patologických jevů
 • Účast ve výtvarných a sportovních soutěžích
 • Besídka pro maminky
 • „Den dětí“ soutěže a hry na zahradě školy (akce s rodiči)
 • Celodenní výlet
 • Fotografování – třídní foto
 • Rozloučení s předškolními dětmi – pasování na školáka s doprovodným programem