Povinné předškolní vzdělávání a individuální vzdělávání

Informace pro rodiče předškoláků

Máme doma předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání a omlouvání dětí

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání-2021

Školní zralost

 

Individuální vzdělávání v MŠ „Rosnička“

V ustanovení § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno povinné předškolní vzdělávání. Dále znění § 34b školského zákona připouští individuální vzdělávání jako jeden ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání. Podrobné informace o individuálním vzdělávání jsou vloženy níže.

IV v MŠ Rosnička

Žádost o IV