Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022 je na internetové adrese: 

https://zapisyms.liberec.cz/ 

od 19.4.2021-10.5.2021.   

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání „ZÁPIS“ v mateřské škole „Rosnička“ zřizované Statutárním městem Liberec proběhne dne:  

11.5. 2021-13.5.2021 vždy od 9,00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Žádost lze zaslat elektronicky s elektronickým podpisem (ověřeným podpisem), datovou schránkou, poštou, nebo vložit do schránky před MŠ  s potvrzením o očkování dítěte a kopií rodného listu dítěte.

Ve výjimečném případě, lze domluvit termín zápisu v MŠ osobně na časový termín. tel : 607 566 716

Prokázání povinného očkování je potřebné doložit potvrzením od lékaře – v tiskopisu, který je součástí žádosti.

U předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky není potvrzení o očkování podmínkou.

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny ve směrnici „Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2021-2022“ – odkaz níže.

 

Po 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2021-2022

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2021-2022

Směrnice k přijímání dětí 2021-2022

Metodika zápisu do MŠ od MŠMT