Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Registrační čísla přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2024/2025 je na internetové adrese: 

https://zapisyms.liberec.cz/

od 15.4.2024-8.5.2024. 

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání „ZÁPIS“ v mateřské škole „Rosnička“ zřizované Statutárním městem Liberec proběhne dne:  

9.5. 2024 od 9,00 hod. do 12.00 hod. a od 13,00-16,00 hod. v budově školy.

Žádost lze zaslat elektronicky s elektronickým podpisem (ověřeným podpisem), datovou schránkou, poštou, nebo vložit do schránky před MŠ  s potvrzením o očkování dítěte a kopií rodného listu dítěte.

Zákonný zástupce si může prohlédnout MŠ v den zápisu do MŠ.

Prokázání povinného očkování je potřebné doložit potvrzením od lékaře – v tiskopisu, který je součástí žádosti.

U předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky není potvrzení o očkování podmínkou.

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny ve směrnici „Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2024-2025“ – odkaz níže.

Po 9. 5. 2024 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Vydávání žádostí o přijetí 2024 docx

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2024-2025

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2024-2025

Směrnice k přijímání dětí 2024-2025

Odklad školní docházky 2024

 

Zápis do Mateřské školy „Rosnička“ pro děti z UA pro školní rok 2024/2025

Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. V návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“).

Ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025, a to v době od 15. dubna 2024 do 8. května 2024. zápis proběhne ve stejném termínu i pro děti z UA. 

Termín  zápisu k předškolnímu vzdělávání pro děti z UA  je stejný a to 9.5.2024 

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny

Přihlášku/žádost si stáhnete níže.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí UA 2023-2024

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si ji po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v MŠ Rosnička dne  2.5.2024

Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdáte dne 9. května 2024 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v mateřské škole, nebo zašlete poštou/elektronicky.
Podrobné informace se dočtete níže v souboru: Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy UA-Rosnička 

a Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro UA-Rosnička
V tento den s sebou doneste také:

  • Děti se prokáží vízem strpění/dočasné ochrany vystaveným po 24/2 a dalšími náležitostmi (pas zákonného zástupce)
  • Rodný list dítěte
  • Vámi a lékařem vyplněnou, orazítkovanou a podepsanou žádost

Vyhodnocování žádostí bude probíhat od 10. května 2024.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. 8. 2019.