KONTAKTUJTE NÁS

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět zprávy

  Vaše zpráva


  Opište kontrolní kód

  captcha

  Provoz školy

  Provoz školky je zajištěn od 6:30 do 16:30 hodin.

  Kapacita MŠ je stanovena na 46 dětí.

   

  MŠ má 2 třídy s tímto rozdělením:

  1. třída – děti 3-5 leté (22 dětí)
  2. třída – děti 5-6 leté (24 dětí)

   

  Příchod do školky: 6.30 – 8.00 hod.

  Rodičům je umožněno po předchozí domluvě s učitelkou přivést dítě i v jinou dobu. Rodič, nebo jím pověřená osoba, přivede dítě převlečené do své třídy, osobně předá paní učitelce a v případě potřeby nahlásí zdravotní stav dítěte (drobný domácí úraz, bodnutí hmyzem, nevolnost předešlý den).

  Dítě musí být bez teploty, nachlazení, infekční nemoci nebo jiných zdravotních problémů. Učitelka přebírá odpovědnost za dítě po jeho převzetí od rodiče, nebo jím pověřeného zástupce.

   

  Omlouvání nepřítomnosti dětí

  Způsob omluvy nepřítomnosti dětí:

  • telefonicky (tel: 485106733) – nejpozději do 8:00 hod. daného dne nepřítomnosti
  • osobně paní učitelce:
   • předem známá nepřítomnost: kdykoli v předchozích dnech
   • akutní nepřítomnost: nejpozději do 8:00 hod. daného dne
  • zápisem do omluvného sešitu, umístěného v šatně – nejpozději do 8:00 hod. daného dne

   

  Vyzvedávání dětí z MŠ

  • 12:00 – 12:30 hodin – děti, které přišly jen na dopolední pobyt
  • 14:30 – 16:30 hodin – děti, které přišly na celodenní pobyt

  Děti vyzvedává rodič nebo jím pověřená osoba.

   

  Režim dne v MŠ

  6:30 – 8:00 příchod dětí
  8:00 – 10:00 hry a činnosti podle volby dětí, práce ve skupinách, cvičení, stolování, řízené činnosti
  10:00 – 11:30 pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí volné činnosti
  11:30 – 12:30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
  12:30 – 14:15 odpočinek
  14:00 – 14:30 vstávání, hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí
  15:00 – 16:30 hry, volné činnosti

   

   

  Rozvrh stolování 

  8:30 – 9:00 svačina
  11:30 -12:30 oběd
  14:30 odpolední svačina

  Pitný režim je zajištěn. Děti mají v průběhu celého dne možnost se napít.

  Každé dítě má k dispozici hrníček ve třídě, konvice s čajem jsou průběžně doplňovány.

   

  Šatna, umývárna, lehárna

  Dětské šatny se nachází v přízemí MŠ. Každé dítě má prostor určený k odkládání oděvu označený značkou. Zde si dítě uloží náhradní oděv na převlečení v případě, že se potřísní (prádlo, punčocháče…) a oděv určený k pobytu venku.

  Umývárna a WC – dítě má svůj ručník pověšený na své značce.

  Lehárna – dvě stabilní lehárny umožňují, aby mělo dítě po celou dobu pobytu v MŠ své lehátko i lůžkoviny.

   

  Oblečení dětí

  Děti musí přijít do MŠ vhodně oblečené a obuté. Přezůvky (podepsané) musí mít pevnou patu. V MŠ je vhodné mít: zástěrku, nebo pohodlné domácí oblečení, na spaní pyžamo. Při pobytu venku je vhodné mít starší teplákovou soupravu a starší obuv. Rodiče přizpůsobí oblečení aktuálnímu stavu počasí.

  Vhodné jsou též papírové kapesníky, které má dítě ve třídě.