Ceník služeb

Stravné od 1. 9. 2023

Číslo účtu školy: 5453762/0800

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky 463/2011 Sb. se mění cena stravného od 1. 9. 2023 takto:

 

Strávníci 3 – 6 let:

 • Celodenní stravování: 53,- Kč
  • přesnídávka 11,- Kč
  • oběd 27,- Kč
  • svačina 10,- Kč
  • nápoje 5,-Kč

 

Strávníci 7 – 10 let (týká se dětí, které mají odklad školní docházky):

 • Celodenní stravování: 56,- Kč
  • přesnídávka 11,- Kč
  • oběd 30,- Kč
  • svačina 10,- Kč
  • nápoje 5,-Kč

 

Školné na školní rok 2023/2024

Podle zákona č.472/2011Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), podle změny ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:

  1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. 2022 šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (dle § 123 odst. 2 novely školského zákona vydané k 1. 1. 2012).
  2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 619,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání 2023-2024

ROSNIČKA- školné 2023-2024