Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 1. 9. 2021
Uzavření MŠ o prázdninách 2022 18.7.2022-19.8.2022
Uzavření MŠ v době státních svátků 28.9.2021, 28.10.2021, 17.11.2021, 15.4.2022, 18.4.2022, 5.7.2022, 6.7.2022,28.9.2022, 28.10.2022, 17.11.2022, 26.12.2022
Uzavření MŠ v době vánočních svátků 23.12.2021-2.1.2022
Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ-(prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ)- https://zapisyms.liberec.cz 19.4.2021-10.5.2021
Nemáte-li přístup na internet, je možné získat žádost   v MŠ „Rosnička“ dne : 4.5.2021 -5.5.20201 od 13,00-16,00 hod.
MŠ „Rosnička“ má  termín pro podání žádosti o přijetí : 11.5.2021-13.5.2021 od 9,00-13,00 hod. (osobně, po dohodě s ředitelkou školy) – lze žádost zaslat elektronicky, datovou schránkou,  poštou, nebo vložit do schránky před MŠ
Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných- řádný termín  24.11.2021 v 10.00 hod.
Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných- náhradní termín   8.12.2021 v 10.00 hod.

Oznámeni o přerušeni provozu MS v roce 2022

 

 

Zápis do ZŠ a MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec pro školní rok 2021/2022 se bude konat v jednotném termínu ve čtvrtek 22. dubna 2021.

Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 pro mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je po dohodě se zřizovatelem stanoven na 11.května 2021- 13. května.2021

Žádost lze zaslat elektronicky, nebo poštou s potvrzením o očkování dítěte a kopií rodného listu. Ve výjimečném případě lze domluvit termín zápisu v MŠ osobně na časový termín. tel : 607 566 716

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny ve směrnici „Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2021-2022“ – odkaz níže.

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2021-2022

Elektronické-podání-žádosti-o-přijetí-dítěte-do-MŠ-pro-školní-rok-2021-2022

Směrnice-k-přijímání-dětí-2021-2022

Metodika zápisu do MŠ od MŠMT

Žádost o vyšetření školní zralosti 2021

Odklad školní docházky

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ 2021

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Dětské desatero pro rodiče – MŠ