Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2022/2023 1. 9. 2023
Uzavření MŠ o prázdninách 2023 8.7.2024-9.8.2024
Uzavření MŠ v době státních svátků 28.9.2023, 17.11.2023, 29.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 8.5.2024 5.7.2024, 28.10.2024,  
Uzavření MŠ v době vánočních svátků 23.12.2023-1.1.2024
Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ-(prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ)- https://zapisyms.liberec.cz Elektronické vydání žádosti  na internetové adresehttps://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. (Termín pro tento způsob je stanoven od 17. 4. 2023 do 10. 5. 2023.)
Nemáte-li přístup na internet, je možné získat žádost   v MŠ „Rosnička“ dne : 3.5.2023 od 13,00-16,00hod., termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy.
MŠ „Rosnička“ má  termín pro podání žádosti o přijetí : 9.5.2024  od 9,00-12,00 hod.  a 13,00-16,00 hod.(osobně)- lze žádost zaslat elektronicky, datovou schránkou,  poštou, nebo vložit do schránky před MŠ. Zákonní zástupci mají možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 15. 5. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.
Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných- řádný termín  15.11.2023
Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných- náhradní termín   22.11.2023

Oznámeni o přerušení provozu-MS v roce 2023

Prázdninový provoz 2023

Zápis do ZŠ a MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec pro školní rok 2024/2025 se bude konat v jednotném termínu ve čtvrtek 18. dubna 2024.

Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 pro mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je po dohodě se zřizovatelem stanoven na čtvrtek  9.května 2024

Žádost lze zaslat elektronicky, nebo poštou s potvrzením o očkování dítěte a kopií rodného listu. Žádost o přijetí je možné přinést osobně v den zápisu.

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny ve směrnici „Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2023-2024“ – odkaz níže.

Důležité informace -zápis 2023

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2023-2024

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2023-2024

Směrnice k přijímání dětí 2023-2024

Žádost o vyšetření školní zralosti 2022

Odklad školní docházky 2023

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ 2022

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Dětské desatero pro rodiče-MŠ

 

Zápis do Mateřské školy „Rosnička“ pro děti z UA pro školní rok 2023/2024

Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. V návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“). Ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024, a to v době od 1. června 2023 do 15. července 2023. K tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

Termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro děti z UA pro školní rok 2023/2024: je čtvrtek 8. června 2023

MŠ přijímá 2 děti z UA pro školní rok 2023/2024

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny

Přihlášku/žádost si stáhnete níže.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí UA 2023-2024

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si ji po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v MŠ Rosnička dne .1.6.2023

Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdáte dne 8. června 2023 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v mateřské škole, nebo zašlete poštou/elektronicky.
Podrobné informace se dočtete níže v souboru: Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy-UA

a Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro UA
V tento den s sebou doneste také:

  • Děti se prokáží vízem strpění/dočasné ochrany vystaveným po 24/2 a dalšími náležitostmi (pas zákonného zástupce)
  • Rodný list dítěte
  • Vámi a lékařem vyplněnou, orazítkovanou a podepsanou žádost

Vyhodnocování žádostí bude probíhat od 9. června 2023.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se týká dětí narozených do 31. 8. 2018.