Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 1. 9. 2022
Uzavření MŠ o prázdninách 2023  
Uzavření MŠ v době státních svátků 28.9.2022, 28.10.2022, 17.11.2022, 7.4.2023, 10.4.2023, 1.5.2023, 8.5.2023 5.7.2023, 6.7.2023, 28.9.2023, 17.11.2023, 
Uzavření MŠ v době vánočních svátků 23.12.2022-1.1.2023
Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ-(prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ)- https://zapisyms.liberec.cz  
Nemáte-li přístup na internet, je možné získat žádost   v MŠ „Rosnička“ dne : 3.5.2022 -4.5.2022, termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy.
MŠ „Rosnička“ má  termín pro podání žádosti o přijetí : 10.5.2022  od 9,00-12,00 hod.  a 13,00-16,00 hod.(osobně)- lze žádost zaslat elektronicky, datovou schránkou,  poštou, nebo vložit do schránky před MŠ. Zákonní zástupci mají možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.
Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných- řádný termín  
Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných- náhradní termín   

Oznámeni o přerušeni provozu MS v roce 2022

Zápis do ZŠ a MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis do základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec pro školní rok 2022/2023 se bude konat v jednotném termínu ve čtvrtek 21. dubna 2022.

Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 pro mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je po dohodě se zřizovatelem stanoven na 10.května 2022

Žádost lze zaslat elektronicky, nebo poštou s potvrzením o očkování dítěte a kopií rodného listu. Žádost o přijetí je možné přinést osobně v den zápisu.

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny ve směrnici „Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2022-2023“ – odkaz níže.

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2022-2022

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022-2023

Směrnice k přijímání dětí 2022-2023

Žádost o vyšetření školní zralosti 2022

Odklad školní docházky 2022

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ 2021

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Dětské desatero pro rodiče-MŠ

Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny (uprchlíky) se bude konat 9.6.2022

Zápis do MŠ pro UA